www.diariocritico.com

L'Ajuntament fa un comunicat sobre la seva política esportiva

L’actual situació econòmica de crisi global afecta a tots els àmbits i sectors de la ciutat. L’esport i la promoció de l’esport en tots els seus nivells també s’està veient afectada. L’Ajuntament ha pres una actitud responsable des del primer moment davant la retallada pressupostària d’altres administracions i el context global de crisi, per la qual cosa cal fer un esforç per adequar i adaptar-se a aquesta nova situació. A més a més, aquesta decisió de fer ajustos econòmics als clubs esportius està consensuada, mitjançant una junta de portaveus, amb tots els grups polítics municipals. La Conselleria d’Esports van iniciar l’any passat un pla de contenció de la despesa en política esportiva que comportava un ajust del 25% de la partida destinada a les subvencions als clubs esportius. Però la retallada econòmica d’administracions com la de l’Estat o l’Autonòmica obliga a fer ajustos en totes les àrees menys en les prioritàries per l’actual equip de govern: els serveis socials, l’ocupació i la formació i l’educació. Aquesta decisió comporta una redistribució de les subvencions i el criteri per a dur-la a terme ha estat: Ajustar la realitat als equips professionals i recolzar l’esport base. Fins ara, l’esport base de la ciutat es nodria principalment de les aportacions dels pares perquè les subvencions municipals, que haurien d’anar a l’esport base, els clubs les destinen al seu primer equip. La situació actual ha obligat que moltes d’aquestes empreses retirin les seves aportacions dels clubs esportius. Aquest fet ha provocat que molts equips base estiguin tenint problemes per seguir, i hi ha un alt percentatge de famílies que no poden assumir el cost de mantenir un nen o una nena en un equip. Tarragona és una de les ciutats que més recursos aporta a l’esport. Comparativament, Tarragona aporta més del doble de recursos que ciutats de la mateixa mida o semblant. És a dir, més de 2.200.000 euros, a més de totes les instal·lacions i el preu subvencionat per als clubs. Ara fa tot just un any, la Conselleria d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona va iniciar un estudi de les situacions reals de l’esport base de Tarragona i part de les quantitats que s’han tret s’han anat distribuint segons necessitats, fins que la Agencia del Patrocini les vagi substituint. Casos concrets Gimnàstic de Tarragona Dels 3 milions d’euros que cobraven al 2007, es va passar a 900.000 euros i, d’aquests, s’ha passat a 600.000 euros que rebran en els propers 10 anys aplicant l’IPC a partir de 2013. CBT i ADT L’Ajuntament de Tarragona paga més de 600.000 euros anuals pel CBT i ADT. La proposta del consistori, que està consensuada amb tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament, és destinar 400.000 euros anuals a l’entitat que en resulti de la fusió del CBT-ADT. Voleibol Sant Pere i Sant Pau Dels 340.000 euros que estava rebent passarà a 200.000 euros i se’ls aplicarà un pla de sanejament del deute amb les entitats financeres i les empreses a les que deu diners, tractant de mantenir-se amb jugadors locals o autonòmics.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios