www.diariocritico.com

Segons el Ctesc

El Govern ha actuat de forma "prematura i inoportuna" en el projecte de decret d'ordenació de la Formació Professional

L'Executiu hauria de paralitzar-ne la tramitació, opina el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha tombat el projecte de decret d'ordenació de la Formació Professional (FP) inicial per ser una regulació "prematura i inoportuna". El dictamen del Ctesc aprovat aquest dimecres considera que el Govern hauria paralitzar la tramitació d'aquest projecte de decret per veure el seu encaix amb el projecte de llei d'economia sostenible.

A més, el consell ha considerat que aquest decret no és l'instrument adequat per regular el reconeixement acadèmic dels aprenentatges, ja que s'està tramitant la norma sobre l'acreditació de les competències professionals, pel que la seva regulació és "inoportuna".

Més enllà d'aquestes consideracions, ha aconsellat a la Generalitat que planifiqui l'oferta formativa d'acord amb les necessitats de qualificació sectorials i territorials sense deixar de garantir una oferta "suficient" de FP.

El Ctesc també ha remarcat la necessitat que el projecte de decret especifiqui els tipus d'instituts que han d'impartir ensenyaments de FP, així com els requisits que han de reunir.

A més, ha recomanat el reconeixement dels títols catalans a nivell estatal i europeu, així com fomentar l'intercanvi amb altres comunitats autònomes.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios